การดูแลรักษาคอยล์ บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า pod system นั้นมีคอยล์เป็นส่วนประกอบหลักในการใช้งาน ซึ่งตัวคอยล์บุหรี่ไฟฟ้านั้นมีหน้าที่ทำความร้อนเพื่อให้เกิดไอระเหยจากน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่เราได้เติมเข้าไป ซึ่งเมื่อมีการใช้งานไปเรื่อยๆ แล้วก็จะเกิดการเสื่อมสภาพขึ้นตามพฤติกรรมการใช้งานของเจ้าของบุหรี่ไฟฟ้า pod system นั้นๆ ซึ่งหากคอยล์บุหรี่ไฟฟ้า podsystem เกิดการเสื่อมสภาพขึ้นแล้วก็จะทำให้ตัว บุหรี่ไฟฟ้า pod system นั้นทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น ทำให้ผู้สูบได้รับรสชาติของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไป อีกทั้งถ้าหากคอยล์บุหรี่ไฟฟ้านั้นเสื่อมสภาพจนหมดอายุการใช้งานแล้วผู้สูบยังฝืนใช้อยู่อีกจะยิ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายอีกด้วย เพราะควันที่ได้นั้นไม่ใช่ไอน้ำจากน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแต่เป็นควันที่เกิดจากคอยล์นั้นไหม้ต่างหาก

หากในการใช้งานการสูบเริ่มสัมผัสได้ถึงกลิ่นไหม้และกลิ่นของความฉุนแปลกๆ  เป็นสัญญาณให้เปลี่ยนคอยล์ใหม่ได้เลย เพราะเมื่อคอยล์ส่งกลิ่นไหม้แล้วนั่นหมายถึงตัวลวดสำลีของคอยล์ที่ใช้ได้หมดสภาพการใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นจึงควรเปลี่ยนคอยล์เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อสุขภาพ ซึ่งการสูบ pod system ที่คอยล์หมดอายุการใช้งานแล้ว อาจนำมาซึ่งความรู้สึกแสบคอ เพราะการที่ใช้คอยล์ไหม้ควันที่ได้อาจเป็นควันที่เกิดจากตัวลวดและสำลี ซึ่งเป็นการเผาไหม้ของคอยล์ไม่ใช่ไอน้ำที่เกิดจากการระเหยของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า มีผลให้ผู้สูบได้รับสารโลหะหนักจากคอยล์ที่ไหม้มีความอันตรายที่สะสมในร่างกายได้ นอกจากนั้นคอยล์ที่มีรสชาติน้อยลง มีความจาง หรือจืด เพราะการใช้งานมาอย่างหนัก อาจเป็นสาเหตุให้ตัวของคอยล์มีคราบ และสำลีไม่สามารถดูดซึมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าได้ดีเหมือนเมื่อก่อน เพราะเหตุนี้จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนคอยล์เพื่อให้ได้รสชาติที่ดีดังเดิม
อีกหนึ่งสัญญาณความผิดปกติของคอยล์คือเมื่อสูบแล้วควันน้อยผิดจากแต่ก่อน เนื่องจากโดยปกติแล้วละอองน้ำที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของคอยล์บุหรี่ไฟฟ้านั้นจะค่อยๆ ลดน้อยลงตามระยะเวลาการใช้งาน ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเสื่อมสภาพของคอยล์ที่ถูกใช้มาอย่างยาวนาน จึงทำให้ควันที่ได้อ่อนและบางลงอย่างเห็นได้ชัด หากเปลี่ยนคอยล์ใหม่แล้วยังคงควันน้อยอยู่อาจจะเป็นปัญหาที่เกิดจากตัวเครื่อง บุหรี่ไฟฟ้า หรือการที่แบตเตอรี่ใกล้หมดก็เป็นได้ นอกจากนั้นหากบุหรี่ไฟฟ้ามีเสียงดังแปลกๆ เวลาใช้งานให้สันนิษฐานว่าคอยล์มีปัญหา เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วตัวของบุหรี่ไฟฟ้า Pod System ตัวคอยล์ที่มีความร้อนจะทำปฏิกิริยากับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านำมาซึ่งเสียงที่เกิดขึ้นได้ขณะสูบเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว แต่ถ้าหากเป็นเสียงที่ใช้งานมาสักพักแล้วเพิ่งเจอเสียงที่ผิดปกติไม่เคยได้ยินเสียงเช่นนี้มาก่อน อาจเกิดจากคอยล์บุหรี่ไฟฟ้ามีความผิดปกติหรือหมดอายุซึ่งควรเปลี่ยนใหม่ทันที

ดังนั้นในการป้องกันและรักษา Pod ของเรานั้นจะมีหลากหลายวิธีการอย่างมาก ดังนั้นเพื่อให้เรานั้นมี บุหรี่ไฟฟ้า Pod ที่ใช้งานที่ยาวนานนั้น เราควรที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการป้องกันและการรักษา Pod ของเรา เพื่อให้อายุการใช้งานของ Pod ของเรายาวนานมากยิ่งขึ้น

Scroll to top